Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

FOLKLÓR NA ZEMPLÍNE: Sobrančanky

06.11.2020 | Folklór na Zemplíne

Hostia: Ženská spevácka skupina Sobrančanky

Do nášho štúdia tentokrát zavítala Ženská spevácka skupina Sobrančanky. Skupina vznikla začiatkom roka 2016 v meste Sobrance. Pôvodne chceli spievať len pre radosť v Dennom centre seniorov v Sobranciach, avšak vďaka veľkému záujmu a tiež ich šikovnosti a radosti zo spevu, začali vystupovať na mnohých podujatiach. Najčastejšie ich môžete počuť v ich v rodnom meste, ale aj v iných obciach a mestách regiónu Zemplín. Pravidelne sa zúčastňujú súťažných aj nesúťažných prehliadok a za ich pôsobenie natočili svoj DVD nosič. Venujú sa prevažne starším zemplínskym piesňami, aby zachovávali tradíciu nášho bohatého regiónu. Okrem piesní tiež vytvárajú zvykoslovné pásma, ako napríklad cigánske pytačky.

FOLKLÓR NA ZEMPLÍNE: Sobrančanky