Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

Téma na Zemplíne: Zemplín je znečistený PCB látkami

29.09.2020 | Téma na Zemplíne

Téma: Znečistenie na Zemplíne

Hostia: Rastislav Trnka

Naše pozvanie do štúdia prijal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Rozprávali sme sa s ním na tému prítomnosti PCB látok, ktoré pochádzajú z výroby fabriky Chemko Strážske a dlhodobo znečisťujú územie Zemplína, ohrozujúc tak zdravie jeho obyvateľov. Okrem iného sme sa pýtali na prevenciu obyvateľov v súvislosti s chorobami vyvolanými týmito látkami, no taktiež sme sa pýtali na to, aké kroky podnikol Košický samosprávny kraj vo vyriešení tejto veci a aké opatrenia sú nastavené do budúcna.

Téma na Zemplíne: Zemplín je znečistený PCB látkami