Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

BEZ KOMENTÁRA - Deň otvorených dverí na 1. Základnej škole v Sobranciach

28.04.2023 | Bez komentára

Sobranských predškolákov spolu s ich rodičmi čakalo na Základnej škole Komenského 6 v Sobranciach niekoľko pestrých aktivít. Cieľom tanečného vystúpenia, divadla či názornej ukážky vyučovacieho procesu bolo spestrenie popoludnia zúčastnených aktérov a prezentovanie talentov žiakov i učiteľov tunajšej školy.

BEZ KOMENTÁRA - Deň otvorených dverí na 1. Základnej škole v Sobranciach