Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

NAJKRAJŠIE ZO ZEMPLÍNA - Čo nájdete v Oboríne?

16.03.2022 | Najkrajšie zo Zemplína

Náučný chodník s rozhľadňou na pozorovanie vtáctva bol vybudovaný v roku 2019. Pozdĺž náučného chodníka sú rozmiestnené informačné tabule, na ktorých sú informácie o chránených živočíchoch a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v území Chránenej krajinnej oblasti Latorica a v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie a na území európskeho významu Oborínske jamy, ako aj svet vodných živočíchov pozdĺž toku riek Laborec a Latorica.

NAJKRAJŠIE ZO ZEMPLÍNA - Čo nájdete v Oboríne?