Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

TÉMA NA ZEMPLÍNE - Svätouspenská univská lavra

29.04.2021 | Téma na Zemplíne

Téma: Téma na Zemplíne

Univská lavra je jedným z najvýznamnejších gréckokatolíckych monastierov na Ukrajine a súčasne aj vyhľadávané pútnické miesto. Tunajší mnísi sa od iných odlišujú práve svojou tradičnosťou. A kým sa mnohé iné rehole špecializujú na konkrétnu službu, studitskí mnísi rozvíjajú individuálne dary a talenty, ktoré im Boh dal. V našom štúdiu sme privítali predstaveného Svätouspenskej studitskej lavry otca Jonáša a otca Pimena, ktorí nám porozprávali, čo znamená byť studitským mníchom, čo všetko je pre ich kláštor typické a ako je možné, že odtiaľ ľudia odchádzajú ako úplne vymenení.

TÉMA NA ZEMPLÍNE - Svätouspenská univská lavra