Televízia Zemplín Logo
Youtube Facebook Pošlite nám e-mail

FOLKLÓR NA ZEMPLÍNE - Pavlovské trio Kalina

09.01.2021 | Folklór na Zemplíne

Téma: Folklór na Zemplíne

V štúdiu Televízie Zemplín sme privítali ďalšiu talentovanú folklórnu skupinu. Pavlovské trio Kalina vzniklo v máji roku 2018. Pozostáva z troch kamarátok, ktoré pri speve sprevádza akordeón. Ich repertoár možno rozdeliť na spev folklórnych piesní z regiónu Zemplín a spev náboženských piesní v staroslovienskom jazyku. Vystupujú prevažne vo svoje obci – Pavlovce nad Uhom a v okolí mesta Michalovce. Okrem spevu tvoria aj zvykoslovné pásma. Zemplínske kroje si šijú samy, podľa vzorov od starších obyvateľov obce. Ich názov je odvodený od krásne kvitnúceho kvetu kalina, ktorý reprezentuje ich radosť a nadšenie z folklóru.

FOLKLÓR NA ZEMPLÍNE - Pavlovské trio Kalina